Czym jest magazynowanie towarów

Magazynowaniem nazywa się zespół czynności dotyczących przechowywania produktów w wynajętej do tego przestrzeni, których przepływ został czasowo wstrzymany. Proces polega również na kompleksowym przygotowywaniu dostawy do dalszej dystrybucji w oczekiwaniu na transport, ich przepakowanie, foliowanie bądź paletyzowanie, zgodnie z określonymi warunkami technicznymi oraz organizacyjnymi.

Celem tych działań jest jak najskuteczniejsze składowanie towarów i zabezpieczenie ich przed działaniem czynników zewnętrznych, przy uwzględnieniu specyficznych wymagań dotyczących przechowywania produktów. Magazynowanie towaru obejmuje wiele procesów, które służą składowaniu i ewidencjonowaniu produktów, a także przekazywaniu Klientowi informacji o możliwych brakach na stanie.

Czemu służy proces składowania

Celem podejmowanych działań jest przede wszystkim efektywne magazynowanie i przechowywanie towarów każdego typu w oczekiwaniu na dalsze etapy prac logistycznych. Proces ten służy również ewidencjonowaniu produktów, czyli szczegółowemu sprawdzaniu stanu – jakości oraz liczby – co zostaje następnie skrupulatnie spisane. Ponadto składowanie produktów polega na dbaniu o odpowiednią ilość zapasów w razie ich wyczerpywania. Dzięki właściwej organizacji procesów przechowywania towarów można w pełni wykorzystać potencjał powierzchni magazynowej. Umożliwia takie lokowanie i składowanie produktów, które następnie ułatwia podejmowanie kolejnych czynności związanych z przygotowaniami do dystrybucji.

Etapy procesu przechowywania produktów

Proces składowania towarów w magazynie podzielony jest na kilka etapów:

  • 1. Przyjmowanie – wprowadzenie towaru wraz ze stosowaną dokumentacją dotyczącą rodzaju, ilość oraz jakości produktów. Ma miejsce w osobnej, wyznaczonej do tego strefie. W ramach tego etapu odbywa się dokładna weryfikacja dokumentów, przyjęcie dostawy, rozładunek, segregacja oraz przygotowanie do składowania.
  • 2. Składowanie – proces przewiezienia dostawy w wyznaczone wcześniej miejsce, w którym będzie przechowywane do czasu podjęcia kolejnych działań. Ma na celu uporządkowanie dostawy oraz przechowywanie w odpowiednich warunkach.
  • 3. Kompletacja – realizacja zamówienia Klienta uwzględniająca rozpakowanie produktów i zdjęcie z palet, kompletowanie zamówienia oraz jego pakowanie w sposób umożliwiający bezpieczne przewiezienie do miejsca docelowego.
  • 4. Wydawanie – przekazywanie odbiorcy gotowego zamówienia w wydzielonej strefie, podczas którego dokonuje się ostatnich weryfikacji dostawy. Ostatnim etapem jest załadunek oraz wysłanie transportu.
Aby zostać kooperantem wystarczy skontaktować się z nami telefonicznie lub za pośrednictwem platformy Web Magazyny.
Formularz kontaktowy
Holkap na Facebooku