HOLKAP Sp. z o.o. pragnie poinformować, że realizuje projekt pt.: "Wdrożenie wyników własnych prac badawczych firmy HOLKAP nad kompleksowym rozwiązaniem z magazynem buforowym” współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach RPO WK-P 2014-2020, http://www.mojregion.eu/

Działanie: RPKP.01.06.00 Wspieranie tworzenia i rozszerzania zaawansowanych zdolności w zakresie rozwoju produktów i usług

Numer projektu: RPKP.01.06.02-04-0325/17

Cel projektu:

Wdrożenie wyników własnych prac badawczych firmy HOLKAP nad kompleksowym rozwiązaniem z magazynem buforowym

Planowanym efektem jest wprowadzenie na rynek nowatorskiej usługi magazynowania wraz z kompletacją towarów bezpośrednio, co zwiększy potencjał rozwojowy firmy.

Wartość projektu: 12 447 600,00 PLN

Dofinansowanie projektu z UE: 5 363 600,00 PLN

Instytucje zaangażowane:

• Instytucja Zarządzająca: Ministerstwo Rozwoju Regionalnego (www.mrr.gov.pl)
• Instytucja Pośrednicząca: Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego (http://www.kujawsko-pomorskie.pl/)
Formularz kontaktowy
Holkap na Facebooku