Voucher Badawczy - zaproszenie do składania ofert.

Dotyczy przedsięwzięcia pn. "Koncepcja rozwoju portalu usług logistyki i magazynowania
dla rozproszonej sieci magazynów w zakresie obsługi gniazd produkcyjnych".
W ramach realizacji wniosku o dofinansowanie numer 8/1216/1238.
Treść zapytania ofertowego w załączniku poniżej:

Załącznik - Voucher badawczy nr 8/1216/1238
Załącznik - Voucher badawczy nr 8/1216/1238 - prawidłowa kolejność stron


Uprzejmie informujemy jak niżej:
Sz. Pani Joanna Redmer
Dział Sprzedaży i Komercjalizacji
Sieć Badawcza Łukasiewicz - Instytut Logistyki i Magazynowania

Dotyczy przedsięwzięcia pn. "Koncepcja rozwoju portalu usług logistyki i magazynowania
dla rozproszonej sieci magazynów w zakresie obsługi gniazd produkcyjnych".
W ramach realizacji wniosku o dofinansowanie numer 8/1216/1238.

Uprzejmie informuję, że Wasza oferta okazała się najlepsza i tym samym zapraszamy Waszą firmę do podpisania umowy o ile to możliwe jeszcze w tym tygodniu.

Z poważaniem
Piotr Holka
Prezes Zarządu
HOLKAP Sp. z o.o.
Formularz kontaktowy
Holkap na Facebooku