Budowa zaawansowanego technicznie magazynu buforowego

Status zapytania: Anulowane (Anulacja zapytania HL/01/2017 )
Firma HOLKAP Sp. z o.o. ogłasza postępowanie oparte na zasadzie konkurencyjności, zgodnie z regulaminem konkursu ogłoszonego przez Zarząd Województwa Kujawsko- Pomorskiego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014-2020 poddziałanie 1.6.2 Dotacje dla innowacyjnych MŚP.

Przedmiot zamówienia dotyczy budowy zaawansowanego technicznie magazynu buforowego o powierzchni 5250,30 m2 o elementach i parametrach wskazanych w zapytaniu ofertowym udostępnionym na stronie www.holkap.pl

Termin składania ofert – 01.12.2017 – 18.12.2017.r. do godz. 15.00 w siedzibie firmy Holkap Sp. z o.o.

Pytania i odpowiedzi

?1. Proszę o udostępnienie dokumentacji geologicznej
Inwestor posiada dokumentację geologiczną do wglądu.
?2. Proszę o udostępnienie obliczeń konstrukcyjnych
Obliczenia będą udostępnione wybranemu Wykonawcy.
?3. Dotyczy rysunku Kż-22. Proszę o weryfikację zestawienia stali,
Rys. Kż-22 - pręt nr 6 posiada długość 12m Rys. Kż-21 – pręt nr 16 posiada długość 8,3m Rys. Kż-31 – Dla wieńca Wp2 dodano długość prętów nr 2 (ϕ16) Ilość strzemion wystarczająca
?4. W opisie do architektury w dziale 5.2 istnieje zapis: „w nasypach miejscowo stwierdzono obszary po śmieci budowlanych” oraz „pod budowę fundamentów śmieci i część nasypów należy wybrać i zastąpić zagęszczona podsypką piaskową”. Proszę o podanie jaka ilość m3 należy zastąpić podsypką piaskową.
Obecnie wykonywane są dodatkowe badania gruntowe mające uszczegółowić zakres niezbędnych prac potrzebnych do prawidłowego wykonania fundamentów i posadzek.
?5. W opisie do architektury w dziale 5.2 istnieje zapis: „w nasypach miejscowo stwierdzono obszary po śmieci budowlanych”. Prosimy o informację, czy są to typowe śmieci budowlane , czy ziemia skażona przemysłowo, wymagająca kosztownej utylizacji.
Śmieci typowo budowlane. Działki na terenie parku przemysłowego były zbadane pod kątem zanieczyszczeń chemicznych. Na przedmiotowych działkach nie występuje zanieczyszczenie gruntu.
?6. Dach nad częścią socjalną wg opisu do architektury ocielony jest styropianem, a wg przekroju C-C wełną mineralną gr.20cm.Które rozwiązanie należy przyjąć?
Dach nad częścią socjalną ocieplony wełną mineralna 20 cm.
?7. Dach nad częścią magazynową wg opisu do architektury ocielony jest wełną mineralną gr.24cm , a wg przekroju B-B wełną mineralną gr.20cm.Jaką grubość wełny należy przyjąć?
Dach nad częścią magazynową ocieplony wełną mineralna 24 cm.
?8. Wg opisu do architektury w dziale 5.3 i 5.4 ściany fundamentowe do poż +0,35cm mają być wykonane z żelbetu gr 20cm, ściany powyżej z bloczków Silka24,12 i 8cm, wg opisu do konstrukcji , i rys ław ściany fundamentowe należy wykonać z bloczków betonowych klasy 20 gr 25cm, cokołowe do +0,30cm z cegły pełnej gr 25cm, a powyżej z z bloczków z betonu komórkowego gr 24cm klasy 7, ściany działowe również z bloczków z betonu komórkowego. Które rozwiązania należy przyjąć?
Ściany cokołowe w magazynie do poziomu +0,30 żelbetowe (mur oporowy). Ściany cokołowe w części socjalnej powyżej fundamentów do poz. 0,00 z bloczków betonowych, od poz. 0,00 do poziomu +0,30 z cegły pełnej. Ściany powyżej z bloczków z cegły Silka 24 cm, działowe z Silki 12 cm. (wyjątek pomieszczenia mokre – ceramika lub gk wodoodporne ).
?9. Wg opisów do architektury i konstrukcji ściany oddzielenia pożarowego należy wykonać z bloczków silka. Jaką grubość ściany należy przyjąć 24cm czy 36cm (na rysAw-02/R1 w uwagach jest podana gr 24cm, na rzucie oraz w rysunkach konstrukcyjnych ściana ma gr 36cm) ? Silka gr.24cm posiada właściwości ogniowe EI240. Ponadto proszę o informację czy w przypadku zmiany grubości na 24cm (zgodnie z uwagą 3) należy przewidzieć także trzpienie tej grubości
W ścianie p.poż. grubość ściany 36 cm z cegły Silka (jak na rysunku) ze względu na konstrukcje ściany.
?10. Prosimy o podanie rodzaju wykończenia posadzek , ścian i sufitu klatki schodowej.
Klatka schodowa. Na biegach i spocznikach płytki gresowe (6.12 arch.) antypoślizgowe. Tynki cem.-wap. . Ściany wewnętrzne malowane farbami emulsyjnymi w kolorze jasnym ( do uzgodnienia z Inwestorem).
?11. Prosimy o podanie z jakiego materiału należy wykonać rynny i rury spustowe.

12. Prosimy o podanie wysokości fundamentów pod „naprowadzacze kół”.

13. W pkt 7 opisu do architektury jest mowa o matach antypoślizgowych - prosimy o podanie parametrów oraz wymaganej powierzchni tych mat.

14. W pkt 7 opisu do architektury wpis „inne wymagane wyposażenie” - prosimy o podanie dokładnych informacji dotyczących rodzajów, parametrów i ilości tego wyposażenia”

15. Czy regały wysokiego składowania wchodzą w zakres oczekiwanej oferty. Jeśli tak to prosimy o podanie dokładnych parametrów tych regałów.

16. Jeżeli regały wysokiego składowania wchodzą w zakres oczekiwanej oferty prosimy o dostarczenie projektu fundamentu pod te regały.

17. W dokumentacji brak projektu schodów zabiegowych. Prosimy o uzupełnienie.

18. W dokumentacji brak projektu tarasu na części socjalnej. Prosimy o uzupełnienie

20. Proszę o udostępnienie specyfikacji technicznej windy znajdującej się w części socjalnej.
Ad.11 Rynny, rury spustowe i obróbki stalowe, ocynkowane malowane w kolorze jak na elewacjach.

Ad.12 Wysokość fundamentu pod naprowadzacze kół 40 cm.

Ad.13 i 14 Przyjęto typowe wyposażenie: muszlę ustępową i umywalkę oraz uchylne uchwyty. Dwie maty anyy poślizgowe każda o powierzchni poniżej 1m2.

Ad.15 Zakup regałów po stronie Inwestora.

Ad.16 j.w.

Ad.17 Schody zabiegowe – projekt i wykonanie wg firmy specjalistycznej.

Ad.18 Taras wg oddzielnego opracowania. Na dzień dzisiejszy poza ofertą.

Ad.19 Przekrój A-A został dołożony do płytki CD.

Ad.20 Parametry windy wg oddzielnego załącznika.
?21. Proszę o udostępnienie rysunków balustrad antresoli, tarasowych wraz z parametrami.

22. Proszę o udostępnienie specyfikacji technicznej wykładzin dywanowych oraz płytek grysowych.

23. Proszę o udostępnienie specyfikacji technicznej elewacyjnych kasetonów stalowych.

24. Proszę o podanie klasy antykorozyjności konstrukcji stalowej, kolor RAL stalowych elementów, klasy wykonania konstrukcji wg EN 1090-2, grubości blachy na kurtyny oraz informacji, czy jest ona ocynkowana.

25. Proszę o wyjaśnienie rozbieżności w dokumentacji. W opisie architektury jest informacja o tym, że ściany cokołowe do poziomu +35cm ponad teren są żelbetowe gr. 20cm oraz że ściany powyżej tego poziomu są wymurowane z bloków Silka gr. 24 cm, a w opisie konstrukcji żelbetowych widać informację o tym, że ściany cokołowe do poziomu +30cm należy wymurować z pełnej cegły na grubość 25cm, oraz że powyżej tego poziomu ściany mają by wymurowane z bloczków z betonu komórkowego gr. 24cm. Którą z wersji traktować jako nadrzędną i przyjąć do wyceny?

26. Proszę o rysunki detali logo firmy znajdującego się na dachu budynku socjalnego oraz materiał z jakiego ma zostać wykonane i sposób jego zamocowania.

27. Proszę o udostępnienie parametrów drabiny widocznej na rysunku elewacji zachodniej.

28. Proszę o potwierdzenie, że posadzka jest utwardzona i zaimpregnowana powierzchniowo, a nie wykończona żywicą.
Ad.21 Balustrady antresoli jak dla murów oporowych przy dokach. Stalowe z rur 42/3,6, malowane na żółto. Wysokość 110cm. Na dole bortnica z blachy 3mm o wysokości 15 cm. Kolor bortnicy czerwony. Słupki spawane do marek osadzonych w konstrukcji żelbetowej.

Ad.22 Parametry ustalić z Inwestorem.

Ad.23 Przyjęto kasetony aluminiowe wg systemu jak na części istniejącej

Ad.24 Grubość blachy na kurtyny 0,7 mm, ocynkowane i malowane Przez producenta

Ad.25 jak punkt 8

Ad.26 Logo wg wytycznych Inwestora, podobne jak na części istniejącej.

Ad.27 Zrezygnowano z drabiny zewnętrznej. Wejście na dach magazynu Z części socjalnej.

Ad.28 Posadzka utwardzona i zaimpregnowana powierzchniowo bez żywicy. Grubość posadzki i ilość zbrojenia rozproszonego wg firmy specjalistycznej po zakupieniu regałów i określenia obciążeń.
Formularz kontaktowy
Holkap na Facebooku