Dotyczy postępowania na roboty budowlane opartego na zasadzie konkurencyjności, zgodnie z regulaminem konkursu ogłoszonego przez Zarząd Województwa Kujawsko- Pomorskiego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014-2020 poddziałanie 1.6.2 Dotacje dla innowacyjnych MŚP z dnia 01.12.2017 r. Informujemy, iż postepowanie ofertowe z dnia 01.12.2017 r. na roboty budowlane ze względu na błędy w sposobie publikacji zostaje anulowane. Jednocześnie postępowanie zostaje wznowione z dniem dzisiejszym, tj. 04.12.2017 r. Szczegóły postępowania i warunki udziału są dostępne na stronie http://zamowieniarpo.kujawsko-pomorskie.pl/ oraz https://www.holkap.pl/.
Formularz kontaktowy
Holkap na Facebooku